Monsanto

Svet podľa spoločnosti Monsanto – geneticky modifikované organizmy

Dokument o spoločnosti Monsanto a jej praktikách. Monsanto je spoločnosť, ktorá ovláda viac ako 90% trhu s geneticky modifikovanými organizmami. Niektoré informácie o nej ste mohli vidieť už v dokumente Food Inc. Spoločnosť už v minulosti podľa mnohých zdrojov zatajovala a skresľovala informácie, nakupovala štúdie a výskumy… Mnohé jej chemické produkty sa ukázali ako nebezpečné…