Nedzžme diéty, jedzme zdravo

Nedržme diéty, jedzme zdravo má nohy v štartovacích blokoch

Ako ste si všimli, pred pár týždňami sme úspešne spustili samostatný projekt z vlastnej dielne, „Nedržme diéty, jedzme zdravo“, ktorý je primárne zameraný na redukciu hmotnosti prirodzenou cestou, teda úpravou stravovacích návykov, doplnenou pohybovou zložkou v podobe chôdze /v prvej fáze/. Výber nebol vôbec ľahký Na naše veľké prekvapenie sa do projektu zapojilo 2877 účastníkov, ktorí mali…